Airbnb Наръчник

Как да печелим 1500 лв. на месец от наем?

Как да печелим от наеми на имоти в Airbnb? Сигурни инвестиции в имоти при високи приходи от наем. 

Виж съдържанието на книгата